Baseball 2018 Results


Monday, May 21, 2018 @ 6:00pm
Final
Cardinals (Cal Ripken Minor) 3
White Sox (Cal Ripken Minor) 11
 
Thursday, May 17, 2018 @ 5:45pm
Final
Mariners (Cal Ripken Major/ 70) 4
Red Sox (Cal Ripken Major/ 70) 15
 
Wednesday, May 16, 2018 @ 7:15pm
Final
Cardinals (Cal Ripken Minor) 6
Athletics (Cal Ripken Minor) 3
 
Wednesday, May 16, 2018 @ 6:00pm
Final
Rockies (Cal Ripken Rookie) 14
D Backs (Cal Ripken Rookie) 6
 
Wednesday, May 16, 2018 @ 5:45pm
Final
Giants (Cal Ripken Minor) 2
White Sox (Cal Ripken Minor) 10
 
Tuesday, May 15, 2018 @ 7:45pm
Final
Reds (Cal Ripken Major/ 70) 7
Giants (Cal Ripken Major/ 70) 8
 
Tuesday, May 15, 2018 @ 7:15pm
Final
Pirate (Cal Ripken Rookie) 9
Rockies (Cal Ripken Rookie) 12
 
Tuesday, May 15, 2018 @ 5:45pm
Final
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 0
Red Sox (Cal Ripken Major/ 70) 10
 
Tuesday, May 15, 2018 @ 5:45pm
Final
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 0
Red Sox (Cal Ripken Major/ 70) 10
 
Tuesday, May 15, 2018 @ 5:45pm
Final
D Backs (Cal Ripken Rookie) 19
Rays (Cal Ripken Rookie) 13
 
Monday, May 14, 2018 @ 7:15pm
Final
Red Sox (Cal Ripken Minor) 3
White Sox (Cal Ripken Minor) 15
 
Monday, May 14, 2018 @ 6:00pm
Final
TF ROYAL (Baseball - 13 - 15) 1
TF NAVY (Baseball - 13 - 15) 11
 
Monday, May 14, 2018 @ 5:45pm
Final
Orioles (Cal Ripken Minor) 5
Athletics (Cal Ripken Minor) 13
 
Thursday, May 10, 2018 @ 7:15pm
Final
Mariners (Cal Ripken Major/ 70) 6
Rockies (Cal Ripken Major/ 70) 5
 
Thursday, May 10, 2018 @ 7:15pm
Final
D Backs (Cal Ripken Major/ 70) 2
Reds (Cal Ripken Major/ 70) 12
 
Thursday, May 10, 2018 @ 7:15pm
Final
Cardinals (Cal Ripken Rookie) 8
D Backs (Cal Ripken Rookie) 9
 
Thursday, May 10, 2018 @ 7:15pm
Final
Orioles (Cal Ripken Rookie) 16
Pirate (Cal Ripken Rookie) 17
 
Thursday, May 10, 2018 @ 7:00pm
Final
Mariners (Cal Ripken Major/ 70) 6
Rockies (Cal Ripken Major/ 70) 5
 
Thursday, May 10, 2018 @ 7:00pm
Final
D Backs (Cal Ripken Major/ 70) 2
Reds (Cal Ripken Major/ 70) 12
 
Thursday, May 10, 2018 @ 6:00pm
Final
TF ROYAL (Baseball - 13 - 15) 5
KIMBERLY WHITE (Baseball - 13 - 15) 4
 
Thursday, May 10, 2018 @ 6:00pm
Final
KIMBERLY BLACK (Baseball - 13 - 15) 2
TF NAVY (Baseball - 13 - 15) 18
 
Thursday, May 10, 2018 @ 5:45pm
Final
YANKEES (Cal Ripken Major/ 70) 9
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 10
 
Thursday, May 10, 2018 @ 5:45pm
Final
Yankees (Cal Ripken Rookie) 5
Rockies (Cal Ripken Rookie) 18
 
Thursday, May 10, 2018 @ 5:45pm
Final
White Sox (Cal Ripken Major/ 70) 6
Giants (Cal Ripken Major/ 70) 16
 
Thursday, May 10, 2018 @ 5:45pm
Final
Athletics (Cal Ripken Rookie) 2
Rays (Cal Ripken Rookie) 6
 
Thursday, May 10, 2018 @ 5:30pm
Final
White Sox (Cal Ripken Major/ 70) 6
Giants (Cal Ripken Major/ 70) 16
 
Thursday, May 10, 2018 @ 5:00pm
Final
YANKEES (Cal Ripken Major/ 70) 9
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 10
 
Wednesday, May 9, 2018 @ 7:15pm
Final
D Backs (Cal Ripken Minor) 4
Giants (Cal Ripken Minor) 13
 
Wednesday, May 9, 2018 @ 7:15pm
Final
Brewers (Cal Ripken Minor) 6
Cardinals (Cal Ripken Minor) 10
 
Wednesday, May 9, 2018 @ 5:45pm
Final
Braves (Cal Ripken Minor) 11
Red Sox (Cal Ripken Minor) 18
 
Wednesday, May 9, 2018 @ 5:45pm
Final
Rays (Cal Ripken Minor) 9
Orioles (Cal Ripken Minor) 11
 
Tuesday, May 8, 2018 @ 7:15pm
Final
Mariners (Cal Ripken Major/ 70) 4
Rockies (Cal Ripken Major/ 70) 11
 
Tuesday, May 8, 2018 @ 7:15pm
Final
Giants (Cal Ripken Major/ 70) 15
D Backs (Cal Ripken Major/ 70) 4
 
Tuesday, May 8, 2018 @ 7:15pm
Final
Pirate (Cal Ripken Rookie) 2
Orioles (Cal Ripken Rookie) 9
 
Tuesday, May 8, 2018 @ 7:15pm
Final
D Backs (Cal Ripken Rookie) 13
Rockies (Cal Ripken Rookie) 16
 
Tuesday, May 8, 2018 @ 6:00pm
Final
CR GRAY (Baseball - 13 - 15) 11
TF ROYAL (Baseball - 13 - 15) 12
 
Tuesday, May 8, 2018 @ 6:00pm
Final
CR CRIMSON (Baseball - 13 - 15) 0
KIMBERLY WHITE (Baseball - 13 - 15) 10
 
Tuesday, May 8, 2018 @ 6:00pm
Final
KIMBERLY BLACK (Baseball - 13 - 15) 11
FILER RED (Baseball - 13 - 15) 6
 
Tuesday, May 8, 2018 @ 5:45pm
Final
YANKEES (Cal Ripken Major/ 70) 5
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 12
 
Tuesday, May 8, 2018 @ 5:45pm
Final
Red Sox (Cal Ripken Major/ 70) 5
Mariners (Cal Ripken Major/ 70) 6
 
Tuesday, May 8, 2018 @ 5:45pm
Final
Reds (Cal Ripken Major/ 70) 7
White Sox (Cal Ripken Major/ 70) 5
 
Tuesday, May 8, 2018 @ 5:45pm
Final
Rays (Cal Ripken Rookie) 13
Athletics (Cal Ripken Rookie) 10
 
Tuesday, May 8, 2018 @ 5:45pm
Final
Cardinals (Cal Ripken Rookie) 15
Yankees (Cal Ripken Rookie) 3
 
Monday, May 7, 2018 @ 7:15pm
Final
Cardinals (Cal Ripken Minor) 5
Rays (Cal Ripken Minor) 2
 
Monday, May 7, 2018 @ 7:15pm
Final
Athletics (Cal Ripken Minor) 5
D Backs (Cal Ripken Minor) 6
 
Monday, May 7, 2018 @ 6:00pm
Final
CR GRAY (Baseball - 13 - 15) 6
KIMBERLY WHITE (Baseball - 13 - 15) 19
 
Monday, May 7, 2018 @ 5:45pm
Final
White Sox (Cal Ripken Minor) 6
Giants (Cal Ripken Minor) 3
 
Monday, May 7, 2018 @ 5:45pm
Final
Red Sox (Cal Ripken Minor) 21
Braves (Cal Ripken Minor) 4
 
Monday, May 7, 2018 @ 5:45pm
Final
Brewers (Cal Ripken Minor) 2
Orioles (Cal Ripken Minor) 7
 
Friday, May 4, 2018 @ 6:00pm
Final
KIMBERLY WHITE (Baseball - 13 - 15) 7
CR CRIMSON (Baseball - 13 - 15) 3
 
Thursday, May 3, 2018 @ 7:15pm
Final
Cardinals (Cal Ripken Rookie) 11
Rockies (Cal Ripken Rookie) 17
 
Thursday, May 3, 2018 @ 7:15pm
Final
Reds (Cal Ripken Major/ 70) 13
YANKEES (Cal Ripken Major/ 70) 2
 
Thursday, May 3, 2018 @ 7:15pm
Final
D Backs (Cal Ripken Rookie) 15
Athletics (Cal Ripken Rookie) 9
 
Thursday, May 3, 2018 @ 7:15pm
Final
Red Sox (Cal Ripken Major/ 70) 13
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 0
 
Thursday, May 3, 2018 @ 6:00pm
Final
KIMBERLY BLACK (Baseball - 13 - 15) 2
TF ROYAL (Baseball - 13 - 15) 12
 
Thursday, May 3, 2018 @ 5:45pm
Final
Pirate (Cal Ripken Rookie) 14
Yankees (Cal Ripken Rookie) 7
 
Thursday, May 3, 2018 @ 5:45pm
Final
Rays (Cal Ripken Rookie) 15
Orioles (Cal Ripken Rookie) 4
 
Thursday, May 3, 2018 @ 5:45pm
Final
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 6
Mariners (Cal Ripken Major/ 70) 7
 
Thursday, May 3, 2018 @ 5:45pm
Final
White Sox (Cal Ripken Major/ 70) 1
Giants (Cal Ripken Major/ 70) 5
 
Thursday, May 3, 2018 @ 5:45pm
Final
D Backs (Cal Ripken Major/ 70) 2
Rockies (Cal Ripken Major/ 70) 12
 
Wednesday, May 2, 2018 @ 7:15pm
Final
Giants (Cal Ripken Minor) 1
Athletics (Cal Ripken Minor) 3
 
Wednesday, May 2, 2018 @ 7:15pm
Final
Orioles (Cal Ripken Minor) 13
Red Sox (Cal Ripken Minor) 8
 
Wednesday, May 2, 2018 @ 6:00pm
Final
TF ROYAL (Baseball - 13 - 15) 15
CR GRAY (Baseball - 13 - 15) 3
 
Wednesday, May 2, 2018 @ 6:00pm
Final
FILER RED (Baseball - 13 - 15) 6
KIMBERLY BLACK (Baseball - 13 - 15) 4
 
Wednesday, May 2, 2018 @ 6:00pm
Final
TF NAVY (Baseball - 13 - 15) 10
KIMBERLY WHITE (Baseball - 13 - 15) 2
 
Wednesday, May 2, 2018 @ 5:45pm
Final
D Backs (Cal Ripken Minor) 4
Cardinals (Cal Ripken Minor) 5
 
Wednesday, May 2, 2018 @ 5:45pm
Final
Braves (Cal Ripken Minor) 1
White Sox (Cal Ripken Minor) 10
 
Wednesday, May 2, 2018 @ 5:45pm
Final
Rays (Cal Ripken Minor) 2
Brewers (Cal Ripken Minor) 11
 
Tuesday, May 1, 2018 @ 7:15pm
Final
Athletics (Cal Ripken Rookie) 4
Pirate (Cal Ripken Rookie) 17
 
Tuesday, May 1, 2018 @ 7:15pm
Final
Mariners (Cal Ripken Major/ 70) 7
YANKEES (Cal Ripken Major/ 70) 7
 
Tuesday, May 1, 2018 @ 7:15pm
Final
Orioles (Cal Ripken Rookie) 9
Cardinals (Cal Ripken Rookie) 6
 
Tuesday, May 1, 2018 @ 7:15pm
Final
White Sox (Cal Ripken Major/ 70) 2
D Backs (Cal Ripken Major/ 70) 7
 
Tuesday, May 1, 2018 @ 5:45pm
Final
Rockies (Cal Ripken Major/ 70) 13
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 2
 
Tuesday, May 1, 2018 @ 5:45pm
Final
Giants (Cal Ripken Major/ 70) 14
Reds (Cal Ripken Major/ 70) 5
 
Tuesday, May 1, 2018 @ 5:45pm
Final
Rockies (Cal Ripken Rookie) 9
Rays (Cal Ripken Rookie) 5
 
Tuesday, May 1, 2018 @ 5:45pm
Final
D Backs (Cal Ripken Major/ 70) 1
Red Sox (Cal Ripken Major/ 70) 13
 
Tuesday, May 1, 2018 @ 5:45pm
Final
Yankees (Cal Ripken Rookie) 2
D Backs (Cal Ripken Rookie) 14
 
Monday, April 30, 2018 @ 7:15pm
Final
Brewers (Cal Ripken Minor) 1
White Sox (Cal Ripken Minor) 6
 
Monday, April 30, 2018 @ 7:15pm
Final
Braves (Cal Ripken Minor) 8
Cardinals (Cal Ripken Minor) 11
 
Monday, April 30, 2018 @ 6:00pm
Final
KIMBERLY WHITE (Baseball - 13 - 15) 16
CR GRAY (Baseball - 13 - 15) 2
 
Monday, April 30, 2018 @ 6:00pm
Final
CR CRIMSON (Baseball - 13 - 15) 11
KIMBERLY BLACK (Baseball - 13 - 15) 12
 
Monday, April 30, 2018 @ 6:00pm
Final
FILER RED (Baseball - 13 - 15) 12
TF ROYAL (Baseball - 13 - 15) 8
 
Monday, April 30, 2018 @ 5:45pm
Final
D Backs (Cal Ripken Minor) 3
Red Sox (Cal Ripken Minor) 2
 
Monday, April 30, 2018 @ 5:45pm
Final
Giants (Cal Ripken Minor) 5
Orioles (Cal Ripken Minor) 2
 
Monday, April 30, 2018 @ 5:45pm
Final
Cardinals (Cal Ripken Rookie) 3
Pirate (Cal Ripken Rookie) 4
 
Monday, April 30, 2018 @ 5:45pm
Final
Athletics (Cal Ripken Minor) 8
Rays (Cal Ripken Minor) 6
 
Friday, April 27, 2018 @ 6:00pm
Final
CR GRAY (Baseball - 13 - 15) 12
CR CRIMSON (Baseball - 13 - 15) 1
 
Friday, April 27, 2018 @ 6:00pm
Final
FILER RED (Baseball - 13 - 15) 6
TF NAVY (Baseball - 13 - 15) 5
 
Friday, April 27, 2018 @ 6:00pm
Final
TF ROYAL (Baseball - 13 - 15) 21
KIMBERLY BLACK (Baseball - 13 - 15) 2
 
Thursday, April 26, 2018 @ 7:15pm
Final
Rockies (Cal Ripken Major/ 70) 7
White Sox (Cal Ripken Major/ 70) 5
 
Thursday, April 26, 2018 @ 7:15pm
Final
Reds (Cal Ripken Major/ 70) 5
Red Sox (Cal Ripken Major/ 70) 10
 
Thursday, April 26, 2018 @ 7:15pm
Final
D Backs (Cal Ripken Rookie) 4
Rays (Cal Ripken Rookie) 7
 
Thursday, April 26, 2018 @ 5:45pm
Final
Yankees (Cal Ripken Rookie) 6
Rockies (Cal Ripken Rookie) 14
 
Thursday, April 26, 2018 @ 5:45pm
Final
Orioles (Cal Ripken Rookie) 10
Athletics (Cal Ripken Rookie) 8
 
Thursday, April 26, 2018 @ 5:45pm
Final
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 9
D Backs (Cal Ripken Major/ 70) 9
 
Thursday, April 26, 2018 @ 5:45pm
Final
Mariners (Cal Ripken Major/ 70) 0
Giants (Cal Ripken Major/ 70) 4
 
Thursday, April 26, 2018 @ 5:45pm
Final
Red Sox (Cal Ripken Major/ 70) 8
YANKEES (Cal Ripken Major/ 70) 1
 
Wednesday, April 25, 2018 @ 7:15pm
Final
Red Sox (Cal Ripken Minor) 12
Rays (Cal Ripken Minor) 3
 
Wednesday, April 25, 2018 @ 7:15pm
Final
D Backs (Cal Ripken Minor) 3
Giants (Cal Ripken Minor) 2
 
Wednesday, April 25, 2018 @ 6:00pm
Final
TF NAVY (Baseball - 13 - 15) 15
KIMBERLY BLACK (Baseball - 13 - 15) 6
 
Wednesday, April 25, 2018 @ 6:00pm
Final
TF ROYAL (Baseball - 13 - 15) 5
CR GRAY (Baseball - 13 - 15) 1
 
Wednesday, April 25, 2018 @ 5:45pm
Final
Athletics (Cal Ripken Minor) 3
Brewers (Cal Ripken Minor) 4
 
Wednesday, April 25, 2018 @ 5:45pm
Final
Orioles (Cal Ripken Minor) 12
Braves (Cal Ripken Minor) 7
 
Wednesday, April 25, 2018 @ 5:45pm
Final
Cardinals (Cal Ripken Minor) 5
White Sox (Cal Ripken Minor) 8
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 7:15pm
Final
Orioles (Cal Ripken Rookie) 6
Rockies (Cal Ripken Rookie) 9
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 7:15pm
Final
Giants (Cal Ripken Major/ 70) 15
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 2
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 7:15pm
Final
Athletics (Cal Ripken Rookie) 6
Yankees (Cal Ripken Rookie) 7
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 7:15pm
Final
D Backs (Cal Ripken Major/ 70) 8
Reds (Cal Ripken Major/ 70) 15
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 6:00pm
Final
CR GRAY (Baseball - 13 - 15) 1
FILER RED (Baseball - 13 - 15) 14
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 5:45pm
Final
YANKEES (Cal Ripken Major/ 70) 1
White Sox (Cal Ripken Major/ 70) 11
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 5:45pm
Final
Rays (Cal Ripken Rookie) 8
Cardinals (Cal Ripken Rookie) 8
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 5:45pm
Final
D Backs (Cal Ripken Rookie) 13
Pirate (Cal Ripken Rookie) 15
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 5:45pm
Final
Red Sox (Cal Ripken Major/ 70) 4
Rockies (Cal Ripken Major/ 70) 1
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 5:45pm
Final
Reds (Cal Ripken Major/ 70) 8
Mariners (Cal Ripken Major/ 70) 2
 
Monday, April 23, 2018 @ 7:15pm
Final
White Sox (Cal Ripken Minor) 7
Athletics (Cal Ripken Minor) 8
 
Monday, April 23, 2018 @ 7:15pm
Final
Cardinals (Cal Ripken Minor) 10
Orioles (Cal Ripken Minor) 7
 
Monday, April 23, 2018 @ 6:00pm
Final
TF ROYAL (Baseball - 13 - 15) 0
TF NAVY (Baseball - 13 - 15) 18
 
Monday, April 23, 2018 @ 6:00pm
Final
KIMBERLY BLACK (Baseball - 13 - 15) 3
KIMBERLY WHITE (Baseball - 13 - 15) 11
 
Monday, April 23, 2018 @ 6:00pm
Final
CR CRIMSON (Baseball - 13 - 15) 10
FILER RED (Baseball - 13 - 15) 5
 
Monday, April 23, 2018 @ 5:45pm
Final
Brewers (Cal Ripken Minor) 14
D Backs (Cal Ripken Minor) 4
 
Monday, April 23, 2018 @ 5:45pm
Final
Rays (Cal Ripken Minor) 7
Braves (Cal Ripken Minor) 12
 
Monday, April 23, 2018 @ 5:45pm
Final
Red Sox (Cal Ripken Minor) 2
Giants (Cal Ripken Minor) 13
 
Friday, April 20, 2018 @ 6:00pm
Final
FILER RED (Baseball - 13 - 15) 0
KIMBERLY WHITE (Baseball - 13 - 15) 23
 
Thursday, April 19, 2018 @ 7:15pm
Final
Cardinals (Cal Ripken Rookie) 6
D Backs (Cal Ripken Rookie) 13
 
Thursday, April 19, 2018 @ 7:15pm
Final
White Sox (Cal Ripken Major/ 70) 5
Red Sox (Cal Ripken Major/ 70) 9
 
Thursday, April 19, 2018 @ 7:15pm
Final
Giants (Cal Ripken Major/ 70) 18
YANKEES (Cal Ripken Major/ 70) 1
 
Thursday, April 19, 2018 @ 7:15pm
Final
Pirate (Cal Ripken Rookie) 10
Rays (Cal Ripken Rookie) 11
 
Thursday, April 19, 2018 @ 6:00pm
Final
CR CRIMSON (Baseball - 13 - 15) 2
TF ROYAL (Baseball - 13 - 15) 13
 
Thursday, April 19, 2018 @ 5:45pm
Final
Yankees (Cal Ripken Rookie) 9
Orioles (Cal Ripken Rookie) 10
 
Thursday, April 19, 2018 @ 5:45pm
Final
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 9
Reds (Cal Ripken Major/ 70) 11
 
Thursday, April 19, 2018 @ 5:45pm
Final
Rockies (Cal Ripken Major/ 70) 13
D Backs (Cal Ripken Major/ 70) 3
 
Thursday, April 19, 2018 @ 5:45pm
Final
Red Sox (Cal Ripken Major/ 70) 6
Mariners (Cal Ripken Major/ 70) 1
 
Thursday, April 19, 2018 @ 5:45pm
Final
Rockies (Cal Ripken Rookie) 9
Athletics (Cal Ripken Rookie) 4
 
Wednesday, April 18, 2018 @ 7:15pm
Final
Braves (Cal Ripken Minor) 5
Giants (Cal Ripken Minor) 6
 
Wednesday, April 18, 2018 @ 7:15pm
Final
Brewers (Cal Ripken Minor) 7
Red Sox (Cal Ripken Minor) 10
 
Wednesday, April 18, 2018 @ 6:00pm
Final
KIMBERLY WHITE (Baseball - 13 - 15) 3
TF NAVY (Baseball - 13 - 15) 9
 
Wednesday, April 18, 2018 @ 6:00pm
Final
FILER RED (Baseball - 13 - 15) 10
KIMBERLY BLACK (Baseball - 13 - 15) 1
 
Wednesday, April 18, 2018 @ 5:45pm
Final
White Sox (Cal Ripken Minor) 10
Rays (Cal Ripken Minor) 2
 
Wednesday, April 18, 2018 @ 5:45pm
Final
Athletics (Cal Ripken Minor) 8
Orioles (Cal Ripken Minor) 5
 
Wednesday, April 18, 2018 @ 5:45pm
Final
D Backs (Cal Ripken Minor) 2
Cardinals (Cal Ripken Minor) 7
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 7:15pm
Final
Mariners (Cal Ripken Major/ 70) 7
White Sox (Cal Ripken Major/ 70) 4
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 7:15pm
Final
Reds (Cal Ripken Major/ 70) 4
Rockies (Cal Ripken Major/ 70) 3
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 7:15pm
Final
Athletics (Cal Ripken Rookie) 7
Cardinals (Cal Ripken Rookie) 8
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 7:15pm
Final
Yankees (Cal Ripken Rookie) 1
Rays (Cal Ripken Rookie) 11
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 6:00pm
Final
TF ROYAL (Baseball - 13 - 15) 18
FILER RED (Baseball - 13 - 15) 5
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 6:00pm
Final
TF NAVY (Baseball - 13 - 15) 13
CR CRIMSON (Baseball - 13 - 15) 1
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 6:00pm
Final
KIMBERLY BLACK (Baseball - 13 - 15) 8
CR GRAY (Baseball - 13 - 15) 6
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 5:45pm
Final
Rockies (Cal Ripken Rookie) 17
Pirate (Cal Ripken Rookie) 3
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 5:45pm
Final
D Backs (Cal Ripken Major/ 70) 2
Giants (Cal Ripken Major/ 70) 9
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 5:45pm
Final
YANKEES (Cal Ripken Major/ 70) 6
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 20
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 5:45pm
Final
Orioles (Cal Ripken Rookie) 4
D Backs (Cal Ripken Rookie) 5
 
Monday, April 16, 2018 @ 7:15pm
Final
Orioles (Cal Ripken Minor) 1
White Sox (Cal Ripken Minor) 6
 
Monday, April 16, 2018 @ 7:15pm
Final
Rays (Cal Ripken Minor) 9
D Backs (Cal Ripken Minor) 11
 
Monday, April 16, 2018 @ 5:45pm
Final
Giants (Cal Ripken Minor) 12
Brewers (Cal Ripken Minor) 3
 
Monday, April 16, 2018 @ 5:45pm
Final
Cardinals (Cal Ripken Minor) 3
Athletics (Cal Ripken Minor) 4
 
Monday, April 16, 2018 @ 5:45pm
Final
Red Sox (Cal Ripken Minor) 12
Braves (Cal Ripken Minor) 2
 
Friday, April 13, 2018 @ 6:45pm
Final
White Sox (Cal Ripken Major/ 70) 5
Reds (Cal Ripken Major/ 70) 5
 
Friday, April 13, 2018 @ 6:45pm
Final
D Backs (Cal Ripken Major/ 70) 5
YANKEES (Cal Ripken Major/ 70) 6
 
Friday, April 13, 2018 @ 6:45pm
Final
Rockies (Cal Ripken Major/ 70) 1
Giants (Cal Ripken Major/ 70) 5
 
Wednesday, April 11, 2018 @ 7:15pm
Final
Giants (Cal Ripken Minor) 13
Cardinals (Cal Ripken Minor) 2
 
Wednesday, April 11, 2018 @ 7:15pm
Final
Athletics (Cal Ripken Minor) 6
Red Sox (Cal Ripken Minor) 5
 
Wednesday, April 11, 2018 @ 6:00pm
Final
CR CRIMSON (Baseball - 13 - 15) 3
TF NAVY (Baseball - 13 - 15) 13
 
Wednesday, April 11, 2018 @ 5:45pm
Final
Orioles (Cal Ripken Minor) 17
Rays (Cal Ripken Minor) 1
 
Wednesday, April 11, 2018 @ 5:45pm
Final
Braves (Cal Ripken Minor) 5
Brewers (Cal Ripken Minor) 6
 
Wednesday, April 11, 2018 @ 5:45pm
Final
White Sox (Cal Ripken Minor) 15
D Backs (Cal Ripken Minor) 3
 
Tuesday, April 10, 2018 @ 7:15pm
Final
Rockies (Cal Ripken Major/ 70) 10
Mariners (Cal Ripken Major/ 70) 2
 
Tuesday, April 10, 2018 @ 7:15pm
Final
YANKEES (Cal Ripken Major/ 70) 0
Reds (Cal Ripken Major/ 70) 12
 
Tuesday, April 10, 2018 @ 7:15pm
Final
Athletics (Cal Ripken Rookie) 4
D Backs (Cal Ripken Rookie) 4
 
Tuesday, April 10, 2018 @ 7:15pm
Final
Yankees (Cal Ripken Rookie) 0
Pirate (Cal Ripken Rookie) 5
 
Tuesday, April 10, 2018 @ 5:45pm
Final
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 0
Red Sox (Cal Ripken Major/ 70) 10
 
Tuesday, April 10, 2018 @ 5:45pm
Final
Orioles (Cal Ripken Rookie) 6
Rays (Cal Ripken Rookie) 11
 
Tuesday, April 10, 2018 @ 5:45pm
Final
White Sox (Cal Ripken Major/ 70) 0
Giants (Cal Ripken Major/ 70) 12
 
Tuesday, April 10, 2018 @ 5:45pm
Final
Rockies (Cal Ripken Rookie) 6
Cardinals (Cal Ripken Rookie) 7
 
Monday, April 9, 2018 @ 7:15pm
Final
D Backs (Cal Ripken Minor) 8
Braves (Cal Ripken Minor) 3
 
Monday, April 9, 2018 @ 7:15pm
Final
Brewers (Cal Ripken Minor) 5
Orioles (Cal Ripken Minor) 3
 
Monday, April 9, 2018 @ 6:00pm
Final
TF NAVY (Baseball - 13 - 15) 6
TF ROYAL (Baseball - 13 - 15) 10
 
Monday, April 9, 2018 @ 6:00pm
Final
KIMBERLY WHITE (Baseball - 13 - 15) 14
FILER RED (Baseball - 13 - 15) 3
 
Monday, April 9, 2018 @ 6:00pm
Final
CR CRIMSON (Baseball - 13 - 15) 8
CR GRAY (Baseball - 13 - 15) 15
 
Monday, April 9, 2018 @ 5:45pm
Final
Red Sox (Cal Ripken Minor) 5
Cardinals (Cal Ripken Minor) 6
 
Monday, April 9, 2018 @ 5:45pm
Final
Giants (Cal Ripken Minor) 1
White Sox (Cal Ripken Minor) 1
 
Monday, April 9, 2018 @ 5:45pm
Final
Rays (Cal Ripken Minor) 0
Athletics (Cal Ripken Minor) 12
 
Thursday, April 5, 2018 @ 7:15pm
Final
Cubs (Cal Ripken Major/ 70) 2
White Sox (Cal Ripken Major/ 70) 5
 
Thursday, April 5, 2018 @ 7:15pm
Final
Rays (Cal Ripken Rookie) 7
Rockies (Cal Ripken Rookie) 6
 
Thursday, April 5, 2018 @ 7:15pm
Final
Giants (Cal Ripken Major/ 70) 2
Red Sox (Cal Ripken Major/ 70) 9
 
Thursday, April 5, 2018 @ 7:15pm
Final
Cardinals (Cal Ripken Rookie) 15
Orioles (Cal Ripken Rookie) 9
 
Thursday, April 5, 2018 @ 6:00pm
Final
TF ROYAL (Baseball - 13 - 15) 5
KIMBERLY WHITE (Baseball - 13 - 15) 9
 
Thursday, April 5, 2018 @ 6:00pm
Final
CR GRAY (Baseball - 13 - 15) 5
TF NAVY (Baseball - 13 - 15) 6
 
Thursday, April 5, 2018 @ 6:00pm
Final
KIMBERLY BLACK (Baseball - 13 - 15) 11
CR CRIMSON (Baseball - 13 - 15) 7
 
Thursday, April 5, 2018 @ 5:45pm
Final
Pirate (Cal Ripken Rookie) 10
Athletics (Cal Ripken Rookie) 7
 
Thursday, April 5, 2018 @ 5:45pm
Final
YANKEES (Cal Ripken Major/ 70) 0
Rockies (Cal Ripken Major/ 70) 12
 
Thursday, April 5, 2018 @ 5:45pm
Final
D Backs (Cal Ripken Rookie) 7
Yankees (Cal Ripken Rookie) 8
 
Thursday, April 5, 2018 @ 5:45pm
Final
Mariners (Cal Ripken Major/ 70) 3
D Backs (Cal Ripken Major/ 70) 10
 
Wednesday, April 4, 2018 @ 7:15pm
Final
Rays (Cal Ripken Minor) 0
Giants (Cal Ripken Minor) 20
 
Wednesday, April 4, 2018 @ 7:15pm
Final
White Sox (Cal Ripken Minor) 8
Red Sox (Cal Ripken Minor) 3
 
Wednesday, April 4, 2018 @ 5:45pm
Final
Cardinals (Cal Ripken Minor) 6
Brewers (Cal Ripken Minor) 5
 
Wednesday, April 4, 2018 @ 5:45pm
Final
Orioles (Cal Ripken Minor) 8
D Backs (Cal Ripken Minor) 8
 
Wednesday, April 4, 2018 @ 5:45pm
Final
Braves (Cal Ripken Minor) 2
Athletics (Cal Ripken Minor) 8
 
Tuesday, April 3, 2018 @ 6:00pm
Final
TF NAVY (Baseball - 13 - 15) 36
KIMBERLY BLACK (Baseball - 13 - 15) 4
 
Tuesday, April 3, 2018 @ 6:00pm
Final
FILER RED (Baseball - 13 - 15) 1
CR GRAY (Baseball - 13 - 15) 9
 
Tuesday, April 3, 2018 @ 6:00pm
Final
KIMBERLY WHITE (Baseball - 13 - 15) 4
CR CRIMSON (Baseball - 13 - 15) 1